PART 2 – Kuwait RC Boat Drag Race – بطولة دراق للقوارب اللاسلكية الثانية

PART 2 - Kuwait RC Boat Drag Race - بطولة دراق للقوارب اللاسلكية الثانية

PART 2 – Kuwait RC Boat Drag Race – بطولة دراق للقوارب اللاسلكية الثانية.